Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ vi mạch

Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ vi mạch

Nhiều sản phẩm công nghệ “made in Da Nang” tiêu biểu đã và đang được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố, như: Thiết bị Tường lửa (chủ động bảo vệ an ninh cho hạ tầng thông tin quốc gia, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng bằng nguồn lực và công nghệ trong nước); Hệ thống Camera giám sát giao thông, giám sát cháy rừng (sử dụng camera thông minh phát hiện các tình huống vi phạm giao thông, tai nạn, lưu lượng giao thông, phát hiện các đám cháy còn nhỏ, qua đó kịp thời xử lý); Sản phẩm Quan trắc ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí (thu thập dữ liệu đo chất lượng môi trường nước và không khí, cảnh báo dấu hiệu ô nhiễm)…

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng. Trung tâm được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ cao bằng nguồn lực trong nước, hướng đến cho ra đời các sản phẩm công nghệ cao “made in Da Nang”.

Vi mạch điện tử là ngành công nghiệp non trẻ ở Việt Nam, sự ra đời của Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng không chỉ thu hút nhân lực trẻ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học mà còn là nơi để đóng góp trí tuệ, tâm sức xây dựng những sản phẩm công nghiệp điện tử mang thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy phát triển trình độ khoa học kỹ thuật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế nước nhà.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Gale Sayers Jersey 

(84) 86 680 6788