Nhà máy sản xuất vi mạch: Cân nhắc liên doanh với nước ngoài

Nhà máy sản xuất vi mạch: Cân nhắc liên doanh với nước ngoài

Đây là dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn, khả năng rủi ro cao, do vậy Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn cần nghiên cứu kỹ việc triển khai dự án sao cho hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang nhấn mạnh như vậy khi cho ý kiến về tiến độ dự án nhà máy sản xuất vi mạch (chip điện tử).

Theo đó, có thể đi từng bước từ nhỏ đến lớn, sản phẩm làm ra nhanh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trước mắt ở trong nước.

Đồng thời cần xem xét cân nhắc việc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài có thương hiệu tốt để tranh thủ công nghệ, thị trường tiêu thụ.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Gale Sayers Jersey 

(84) 86 680 6788