Chuyển đổi thẻ ngân hàng sang thẻ gắn vi mạch điện tử

Chuyển đổi thẻ ngân hàng sang thẻ gắn vi mạch điện tử

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-NHNN về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử (thẻ chíp); phấn đấu chậm nhất đến ngày 31/12/2020 toàn bộ thị trường thẻ Việt Nam chuyển đổi xong.

Thời gian qua, thẻ ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh và ngày càng được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, phần lớn thẻ ngân hàng Việt Nam vẫn là sử dụng công nghệ thẻ từ, dễ bị giả mạo, độ an toàn không cao. Xu hướng hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đã và đang nhanh chóng chuyển sang công nghệ thẻ gắn vi mạch điện tử, có độ bảo mật cao và tăng khả năng mở rộng tiện ích cho khách hàng.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử nhằm định hướng cho các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ và các đơn vị liên quan có kế hoạch chủ động, chuẩn bị nguồn lực cũng như các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi đạt kết quả tốt.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu triển khai khẩn trương, đồng bộ, phấn đấu chậm nhất đến ngày 31/12/2020 toàn bộ thị trường thẻ Việt Nam chuyển đổi xong sang thẻ chíp.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ đầu năm 2016 cho đến khi Bộ tiêu chuẩn thẻ chip được ban hành (dự kiến từ 12 đến 15 tháng): Các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ tập trung thực hiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho chuyển đổi. Giai đoạn 2 triển khai chuyển đổi (kể từ thời điểm Bộ tiêu chuẩn thẻ chip được ban hành đến hết năm 2020): Các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ ban hành kế hoạch chuyển đổi chính thức của mình và tổ chức thực hiện chuyển đổi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao các Vụ, Cục của Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xử lý các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ bổ sung, chỉnh sửa phương án chuyển đổi (nếu cần) và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cho chuyển đổi chính thức.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Gale Sayers Jersey 

(84) 86 680 6788